Aktualności

Życzenia

Życzenia

Wielkanoc 2015 Moc Boża może stworzyć nadzieję tam, gdzie już nie ma nadziei, a nawet w niemożliwości jeszcze wskazać drogę (św. Grzegorz z Nyssy) Drodzy Przyjaciele Kościoła św. Barbary! Niewiasty, które w poranek wielkanocny przyniosły olejki do grobu Chrystusa,...

Wielki Tydzień

Wielki Tydzień

Pierwotny Kościół nie znał roku liturgicznego. Narastał on i bogacił się z wolna. Jedynym świętem pierwszych chrześcijan była niedziela, zwana u chrześcijańskich Rzymian Dies Dominica a u Greków Kyriake, co w obu wypadkach oznacza "Dzień Pana". Przy tym słowo "Pan"...

Medytacje z Ojcami Kościoła na każdy dzień Wielkiego Postu

Medytacje z Ojcami Kościoła na każdy dzień Wielkiego Postu

V Niedziela Wielkiego Postu Teraz błagam Cię wraz z nim: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie i przeciw Niebu, nie jestem godzien zwać się Twoim synem, uczyń więc ze mnie ostatniego najemnika” (Łk 15,19). Uczyń mnie godnym najczystszego i świętego pocałunku Twego, tak...

Medytacje z Ojcami Kościoła na każdy dzień Wielkiego Postu

Medytacje z Ojcami Kościoła na każdy dzień Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu ...Znowu droga wiedzie przez pustynię i lud wyczerpany przez pragnienie stracił nadzieję dóbr obiecanych. A Mojżesz sprawia, że na pustyni wytryska dla nich woda ze skały. Te słowa pouczają nas o duchowym znaczeniu tajemnicy pokuty. Ci...