Neokatechumenat

Pierwsza wspólnota Drogi Neokatechumenalnej przy kościele Św. Barbary w Krakowie powstała przed blisko 30 laty, dzięki posłudze ewangelizacyjnej jezuity, o. prof. Alfreda Cholewińskiego, oraz ekipy osób świeckich. Obecnie przy tym kościele istnieje już pięć wspólnot, gromadzących się regularnie na liturgiach Słowa Bożego i Eucharystii. We wspólnotach tych zrodziły się i ukształtowały m.in. konkretne powołania – do kapłaństwa, życia zakonnego, do misji, a także do małżeństwa. Wiele rodzin uczestniczących w życiu wspólnot to rodziny wielodzietne.

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas jednego ze spotkań w roku 1980 powiedział:

Wspólnoty neokatechumenalne stawiają sobie za cel pomagać ludziom już ochrzczonym w tym, by zrozumieli, doceniali i przeżywali to ogromne szczęście, jakim jest sakrament chrztu. Czynią to poprzez drogę ewangelizacji, katechezy oraz poprzez udział w życiu liturgicznym. Ta intensywna i etapami rozwijająca się droga odwołuje się w jakiś sposób do starożytnego katechumenatu.

Droga Neokatechumenalna zrodziła się w 1964 roku w Madrycie. Jej inicjatorami są Kiko Argüello i Carmen Hernandez, którzy głosili ewangelię Jezusa Chrystusa wśród ludzi ubogich. Po wielu latach doświadczeń, Papieska Rada do Spraw Świeckich zatwierdziła – najpierw na pięć lat ad experimentum, a w 2008 roku definitywnie – Statut Drogi Neokatechumenalnej. Droga została tam określona jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych (to sformułowanie pochodzi pierwotnie z listu Ogniqualvolta Jana Pawła II, z dnia 30 sierpnia 1990 r.) oraz jako jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary. Innymi słowy, Droga stara się odpowiedzieć na aktualną potrzebę dogłębnego przygotowania do przeżycia najważniejszego dla chrześcijan sakramentu – Chrztu św. To przygotowanie jest niezbędne nie tylko przed samym chrztem, ale także po jego przyjęciu. W Kościele pierwotnym rolę tę pełnił kilkuletni katechumenat. Dziś odradza się on w wielu krajach i diecezjach, przyjmując m.in. formę Drogi Neokatechumenalnej.

***

Każdego roku w kościele św. Barbary głoszone są katechezy umożliwiające wszystkim osobom chętnym uczestnictwo w życiu wspólnoty neokatechumenalnej. Początek najbliższych katechez planowany jest na 16.01.2011 roku. Szczegółowe informacje będą podane w terminie późniejszym.

Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji o Drodze Neokatechumenalnej można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: https://neocatechumenaleiter.org/pl/

Miejsce na Placu Mariackim, w którym narożnik kościoła św. Barbary z Ogrójcem zbliża się do fary Mariackiej, uchodzi za najbardziej malowniczy zakątek starego Krakowa.