Aktualności

Medytacje z Ojcami Kościoła na każdy dzień Wielkiego Postu

Medytacje z Ojcami Kościoła na każdy dzień Wielkiego Postu

V Niedziela Wielkiego Postu Teraz błagam Cię wraz z nim: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie i przeciw Niebu, nie jestem godzien zwać się Twoim synem, uczyń więc ze mnie ostatniego najemnika” (Łk 15,19). Uczyń mnie godnym najczystszego i świętego pocałunku Twego, tak...

Medytacje z Ojcami Kościoła na każdy dzień Wielkiego Postu

Medytacje z Ojcami Kościoła na każdy dzień Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu ...Znowu droga wiedzie przez pustynię i lud wyczerpany przez pragnienie stracił nadzieję dóbr obiecanych. A Mojżesz sprawia, że na pustyni wytryska dla nich woda ze skały. Te słowa pouczają nas o duchowym znaczeniu tajemnicy pokuty. Ci...

Medytacje z Ojcami Kościoła na każdy dzień Wielkiego Postu

Medytacje z Ojcami Kościoła na każdy dzień Wielkiego Postu

III Niedziela Wielkiego Postu „A zbliżała się Pascha żydowska i (Jezus) przyszedł do Jerozolimy” (J 2,13 nn.). — Jan opowiada tu inne wydarzenie wedle tego, co sobie przypomniał o Zwiastującym. „I zastał w świątyni sprzedających woły, owce, gołębie i siedzących tych,...

Medytacje z Ojcami Kościoła na każdy dzień Wielkiego Postu

Medytacje z Ojcami Kościoła na każdy dzień Wielkiego Postu

II Niedziela Wielkiego Postu „Do tego zaś, by Apostołowie mogli się bardziej umocnić i „zrozumieć wszystko” (Mt 13,51), przyczynia się ubocznie jeszcze inna wskazówka w tym cudownym zdarzeniu. Oto ukazuje się im Mojżesz i Eliasz, a więc przedstawiciele Zakonu,...

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8) Drodzy Bracia i Siostry! Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest "czasem łaski" (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: "My...

Zaproszenie: Zamyślenia Wielkopostne

Zaproszenie: Zamyślenia Wielkopostne

"Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił dusze swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka, aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest stworzony" (św. Ignacy Loyola)....