Światowe Dni Młodzieży – MAGIS 2016

8 Aug 2015 | Aktualności

logo_plLOGO MAGIS 2016
Pozornie proste logo programu zawiera wiele symboli:
• znak „+” – oddaje łacińskie słowo magis, które tłumaczy się jako więcej, lepiej, bardziej, pełniej;
• otwarte dłonie – symbol gotowości do tego, by dawać i służyć;
• pięć dłoni w różnych kolorach – nawiązanie do pięciu kontynentów, z których pochodzą uczestnicy programu;
• krąg utworzony z dłoni – podkreślenie wspólnotowego charakteru programu;
• palce skierowane na zewnątrz – zaznaczenie misyjnego wymiaru spotkania oraz nawiązanie do symbolu zakonu jezuitów, tzw. słoneczka IHS;
• białe tło i czerwień – nawiązanie do kolorów polskiej flagi narodowej;
• kolor niebieski – symbol Maryi;
• kolor żółty – przypomnienie obecności Ojca Świętego – nie tylko Jana Pawła II, który zainicjował Światowe Dni Młodzieży, ale także kolejnych papieży, którzy je kontynuują;
• połączenie kolorów czerwonego i niebieskiego – nawiązanie do obrazu Jezusa Miłosiernego, a także do postaci św. siostry Faustyny, która obok św. Jana Pawła II, jest patronką Światowych Dni Młodzieży;
• wspólna kolorystyka oficjalnego logo ŚDM Kraków 2016 i logo programu MAGIS – podkreślenie łączności pomiędzy tymi wydarzeniami.

Miejsce na Placu Mariackim, w którym narożnik kościoła św. Barbary z Ogrójcem zbliża się do fary Mariackiej, uchodzi za najbardziej malowniczy zakątek starego Krakowa.