WZNAWIAMY NABOŻEŃSTWA W KOŚCIELE

23 Apr 2020 | Ogłoszenia

Od poniedziałku 20 kwietnia zmieniły się przepisy dotyczące
dopuszczalnej liczby wiernych w kościele w czasie Mszy Świętych
i nabożeństw.
Dostosowując się do nowych przepisów w naszym kościele może naraz
przebywać (oprócz sprawujących liturgię) 26 osób. Trzeba przy tym
pamiętać o noszeniu maseczki i zachowaniu odległości między sobą
nie mniejszej niż 2 m.

Obecnie w dni powszednie, kościół otwierany jest o godz. 15.00. Msze
św. odprawiane są o godz. 16.00, 18.00 i 20. Od 18.30 do 20 – adoracja
Najświętszego Sakramentu. Spowiedź przed i w czasie Mszy św.
W niedziele i święta liczba wiernych będzie kontrolowana,
żeby nie przekraczać wspomnianej liczby 26 osób. Tutaj oczekujemy
współpracy z Wiernymi, polegającej chociażby na tym, żeby dostosować
się do poleceń osoby porządkowej.

Msze św. w niedziele i święta:
W sobotę z liturgią niedzielną o godz. 18.00 i 20.00
W niedzielę o godz.: 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00
W języku niemieckim w niedzielę o godz. 14.30
Spowiedź przed i w czasie Mszy św.

Wyrażamy serdeczną wdzięczność tym wszystkim, którzy w tym trudnym
czasie wspomagają nasz kościół ofiarami pieniężnymi bezpośrednio lub
na konto bankowe.
Codziennie wydajemy przy naszym Domu Zakonnym ponad 60 osobom
(w większości bezdomnym) posiłki.
Numer konta bankowego:
68 1240 2294 1111 0000 3723 8977
Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny
Mały Rynek 8
31-041 Kraków
Wszystkim dobroczyńcom dziękujemy za okazaną hojność.

Miejsce na Placu Mariackim, w którym narożnik kościoła św. Barbary z Ogrójcem zbliża się do fary Mariackiej, uchodzi za najbardziej malowniczy zakątek starego Krakowa.