Wiadomości duszpasterskie – 3 IV 2016

3 Apr 2016 | Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Wielkanocna – 3 IV 2016

  1. Dzisiaj święto Miłosierdzia Bożego. Centralne uroczystości odbywają się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach.
  2. Udziela się odpustu zupełnego na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę Ojcze nasz i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).
  3. W poniedziałek, 4 kwietnia, uroczystość Zwiastowania Pańskiego (z 25 marca). O godz. 15:00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
Miejsce na Placu Mariackim, w którym narożnik kościoła św. Barbary z Ogrójcem zbliża się do fary Mariackiej, uchodzi za najbardziej malowniczy zakątek starego Krakowa.