Wiadomości duszpasterskie – 19 II 2017

18 Feb 2017 | Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie

VII Niedziela Zwykła – 19 II 2017

  1. W dniu dzisiejszym po każdej Mszy Świętej wolontariusze domowego hospicjum Królowej Apostołów, będą zbierać datki do puszek na dalszą działalność. Hospicjum jako stowarzyszenie osób dobrej woli już 10 lat niesie bezinteresowną pomoc chorym nowotworowo, medyczną
    i wspomagającą, nie korzystając z kontraktu z NFZ-tem i wciąż utrzymuje się wyłącznie dzięki ludzkiej życzliwości. Hospicjum już dziś z całego serca dziękuje w imieniu wszystkich chorych za wszelkie okazane wsparcie.
  2. W poniedziałek, 20 II, na godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
  3. W środę, 22 II, święto Katedry św. Piotra, apostoła.
  4. Prosimy o przekazanie 1% podatku na Jezuickie Dzieła Pomocy Potrzebującym. Przez szkoły, bursy, wyższe uczelnie, ośrodki opiekuńczo – wychowawcze oraz pracę wychowawczą przy parafiach, Jezuici dbają o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Wszystkich, którzy chcą wesprzeć naszą działalność, prosimy o zabranie odpowiedniego formularza PIT, który znajduje się na stoliku pod chórem, i wpisanie tam numeru KRS Fundacji „Loyola – Jezuickie Dzieła Pomocy Potrzebującym”.

Wszystkim Wiernym i Przyjaciołom Kościoła św. Barbary
życzymy błogosławieństwa Bożego i dobrego tygodnia!

Miejsce na Placu Mariackim, w którym narożnik kościoła św. Barbary z Ogrójcem zbliża się do fary Mariackiej, uchodzi za najbardziej malowniczy zakątek starego Krakowa.