VI NIEDZIELA ZWYKŁA 16 lutego 2020 r.

15 Feb 2020 | Ogłoszenia

1. Dzisiaj o godz. 18.00 – Msza św. w intencji
Ojczyzny przy relikwiach św. Andrzeja Boboli.
2. Także dzisiaj po Mszach św. koncert utworów religijnych Zespołu
„Czeremszyna” z Ukrainy. Zespół rozprowadza też kasety ze swoimi
nagraniami.
3. W poniedziałek o 15.30 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Zapraszamy.
4. W czwartek o godz. 20.00 – Msza św. w intencji Mężczyzn. Po
Mszy Św. wyjście z Najświętszym Sakramentem do Centrum Miasta,
a później radosne uwielbienie. Zapraszamy.
5. W sobotę 22 lutego – święto Katedry św.
Piotra.
6. W kinach od 28 lutego br. będzie
wyświetlany fabularno-dokumentalny film o Najświętszym Sercu
Jezusowym. Polecamy.
7. Osoby opiekujące się ludźmi starszymi i
chorymi mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia w ramach
warsztatów i poradnictwa. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
8. 18 marca br. – Dzień Otwarty w Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Krakowie przy ul. Niecałej 8. Ośrodek z
internatem kształci dzieci z wadą słuchu (zerówka i szkoła
podstawowa) z regionu południowo – wschodniej Polski. Szczegóły
na tablicy ogłoszeń.

Życzymy błogosławionej niedzieli
i dobrego tygodnia. Szczęść Boże!

Miejsce na Placu Mariackim, w którym narożnik kościoła św. Barbary z Ogrójcem zbliża się do fary Mariackiej, uchodzi za najbardziej malowniczy zakątek starego Krakowa.