Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 31 maja 2020 r.

30 May 2020 | Ogłoszenia

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

31 maja 2020 r.

1. Zapraszamy dzisiaj po Mszy św. o godz. 16.00 na ostatnie w tym roku
nabożeństwo majowe. Od jutra, w tym samym czasie rozpoczynamy
nabożeństwa czerwcowe. Zapraszamy.
2. W poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. O godz.
15.30 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
3. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
4. 6 czerwca, w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.00 zapraszamy
mężczyzn na Mszę św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi a później na
Adorację Najświętszego Sakramentu i męski Różaniec.
5. W związku z epidemią i trudną sytuacją materialną osób,
które utraciły pracę, CARITAS Archidiecezji Krakowskiej dysponuje
bezpłatną żywnością. Szczegóły dotyczące sposobu jej otrzymania znajdują
się TUTAJ.
6. Wyrażamy wdzięczność tym wszystkim, którzy wspomagają nasz kościół
ofiarami pieniężnymi, a także prowadzoną przy nim akcję pomocy
bezdomnym. Wszystkim Dobroczyńcom dziękujemy zapewniając o naszej
modlitewnej pamięci.

Numer konta bankowego: 68 1240 2294 1111 0000 3723 8977
Towarzystwo Jezusowe – Dom Zakonny, Kraków – Mały Rynek 8

Życząc błogosławionej niedzieli
i dobrego tygodnia
polecamy was Bożej opiece.

 

 

Dekret o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach świętych

1. Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy
państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r. odwołuję niniejszym dekret
z dnia 28 marca 2020 r., nr 851/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje
obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy
świętej.
2. Jednocześnie na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam
dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta
nakazane dla następujących grup wiernych:
a) osoby w wieku 65 lat i więcej,
b) osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) osoby, które czują obawę przed zarażeniem.
Gorąco zachęcam, aby wierni korzystający z dyspensy trwali na osobistej
i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze
wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz
lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia.
3. Zachęcam, aby zarówno duszpasterze jak i wierni przez stosowanie się do
zaleceń sanitarnych (zachowanie odpowiedniej odległości, zasłanianie ust i nosa
w przestrzeniach zamkniętych, korzystanie z płynów dezynfekujących, itp.)
wspólnie przyczyniali się do tworzenia poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich
osób pragnących uczestniczyć w nabożeństwach w świątyniach.

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii

Miejsce na Placu Mariackim, w którym narożnik kościoła św. Barbary z Ogrójcem zbliża się do fary Mariackiej, uchodzi za najbardziej malowniczy zakątek starego Krakowa.