Ogłoszenia duszpasterskie – Wielkanoc

4 Apr 2015 | Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 5 kwietnia 2015

1. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocny ofiary złożone na tacę przeznaczamy na potrzeby naszej jezuickiej uczelni Akademii Ignatianum w Krakowie.
2. W przyszłą niedzielę, 12 kwietnia, w naszym kościele rozpoczną się katechezy Drogi Neokatechumenalnej, które poprowadzą nas do pełniejszego poznania naszej wiary. Katechezy przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną umocnić osobistą relację
z Jezusem. Będą one głoszone przez grupę osób świeckich, żyjących w małżeństwie i samotnie, oraz kapłana. Podczas każdej Mszy św. wysłuchamy świadectwa osoby ze wspólnoty neokatechumenalnej, działającej przy kościele św. Barbary. Pierwsza katecheza odbędzie się w kościele w niedzielę, 12 kwietnia, o godz. 19.00. Natomiast kolejne katechezy będą we wtorki i w piątki o godz. 19.00 w Sali Sodalicyjnej.

Życzymy Wam, aby wiara i moc Zmartwychwstałego Pana zamieszkała w Waszych sercach i w sercach Waszych bliskich. Niech te Święta napełnią Was radością i pokojem. Niech będą źródłem siły do pokonywania wszelkich trudności.

Jezuici posługujący
w kościele św. Barbary

Miejsce na Placu Mariackim, w którym narożnik kościoła św. Barbary z Ogrójcem zbliża się do fary Mariackiej, uchodzi za najbardziej malowniczy zakątek starego Krakowa.