Ogłoszenia duszpasterskie – 2. Niedziela Wielkanocna

11 Apr 2015 | Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie
II Niedziela Wielkanocna – 12 IV
1. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. W naszym kościele rozpoczynają się katechezy Drogi Neokatechumenalnej, które poprowadzą nas do pełniejszego poznania naszej wiary. Katechezy przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną umocnić osobistą relację z Jezusem. Będą one głoszone przez grupę osób świeckich, żyjących w małżeństwie i samotnie, oraz kapłana. Pierwsza katecheza odbędzie się dzisiaj, w kościele, o godz. 19.00. Natomiast kolejne katechezy będą we wtorki i w piątki o godz. 19.00 w Sali Sodalicyjnej.
2. W poniedziałek, 13 kwietnia, zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, które zostanie odprawione o godz. 15.00.
3. W ramach „Szkoły modlitwy i wiary”, również w poniedziałek, na godz. 19.00 zapraszamy do udziału w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, prowadzonej według metody ignacjańskiej.

Miejsce na Placu Mariackim, w którym narożnik kościoła św. Barbary z Ogrójcem zbliża się do fary Mariackiej, uchodzi za najbardziej malowniczy zakątek starego Krakowa.