Niedziela Palmowa – 29.03.2015

29 Mar 2015 | Ogłoszenia

1. Dziś, Niedzielą Palmową, rozpoczynamy Wielki Tydzień.

2. W Wielki Czwartek uroczystą Eucharystią o godz. 18.00 rozpoczniemy Triduum Paschalne. Jest to pamiątka ostatniej wieczerzy Chrystusa, święto ustanowienia Eucharystii
i Kapłaństwa. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy do godz. 23.00.
3. W Wielki Piątek liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. Po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu Pańskiego
i możliwość adoracji do godz. 24.00. Tego dnia obowiązuje post ścisły – obowiązkowy dla tych, którzy ukończyli 18. rok życia, a nie przekroczyli jeszcze 60 lat.
4. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w naszym kościele
w sobotę o godz. 20.00. Jest to najdłuższa, ale i najpiękniejsza liturgia Kościoła, którą sprawuje się po zachodzie słońca. Prosimy nie przynosić własnych świec. Przed rozpoczęciem wigilii paschalnej zostaną rozdane świece Wiernym uczestniczącym w liturgii. W Wielką Sobotę święcenie pokarmów w naszym wirydarzu (przy zakrystii) od godz. 10.00 do 13.00.
5. Spowiedź święta odbywać się będzie według następującego porządku: w poniedziałek, wtorek i środę od 13.00 – 21.00.
W Wielki Czwartek spowiadamy od 9.00 – 17.30, w Wielki Piątek od 9.00 do 17.30 oraz od 20.00 do 24.00 w ramach tzw. „Nocy Spowiedzi”. W Wielką Sobotę natomiast spowiadamy od 9.00 – 16.00. Nie będzie spowiedzi podczas liturgii Triduum Paschalnego.

Miejsce na Placu Mariackim, w którym narożnik kościoła św. Barbary z Ogrójcem zbliża się do fary Mariackiej, uchodzi za najbardziej malowniczy zakątek starego Krakowa.