IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22 marca 2020 r.

21 Mar 2020 | Ogłoszenia

1. We wtorek o godz. 18.00 – Msza św. o rychłą beatyfikację Sługi
Bożego Ks. Piotra Skargi SI.
2. W środę 25 marca – uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to
też Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego. Z tyłu kościoła można zabrać broszury dotyczące w/w
spraw.
3. W związku z dyspensą zwalniającą w obecnym czasie wiernych z
obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej, zachęcamy
do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie – o ustanie epidemii i w
intencji chorych oraz służb medycznych i sanitarnych. Zachęcamy
też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez
transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
4. Prosimy o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i
samotnymi, np. poprzez pomoc w zakupach.
5. W duchu odpowiedzialności za siebie i bliźniego apelujemy –
pozostańcie w domach.

Życząc błogosławionej niedzieli
i dobrego tygodnia
polecamy was Bożej opiece.

Miejsce na Placu Mariackim, w którym narożnik kościoła św. Barbary z Ogrójcem zbliża się do fary Mariackiej, uchodzi za najbardziej malowniczy zakątek starego Krakowa.