Spotkanie Międzynarodowej Fraterni Ekumenicznej

31 Oct 2015 | Aktualności

Czwartek, 5 listopada, godz. 19.30, Kaplica Sodalicyjna (I p.), Kościół św. Barbary (wejście od Placu Mariackiego).

Co to jest Net For God?
Oto kilka informacji na temat Międzynarodowej Fraterni Ekumenicznej, którą tworzą członkowie sieci Net for God, oraz kilka myśli dotyczących spotkań.

Czym jest Międzynarodowa Fratetnia Ekumeniczna?

Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna jest siecią modlitwy, formacji i ewangelizacji. Została ona stworzona przez Wspólnotę Chemin Neuf w sierpniu 2000 roku.

Jaki jest cel sieci Net For God?

Celem sieci Net For God jest praca na rzecz jedności i pokoju pomiędzy naszymi Kościołami i narodami. Czujemy się wezwani przez słowa ojca Paul’a Couturier, który napisał w 1944 roku: “Gdyby w każdy czwartkowy wieczór, na pamiątkę Wielkiego Czwartku, coraz większy tłum chrześcijan różnych wyznań tworzył jakby ogromną sieć otaczającą Ziemię, jakby ogromny niewidzialny klasztor, w którym wszyscy byliby zanurzeni w modlitwie Chrystusa o jedność, czy nie byłaby to jutrzenka jedności Chrześcijan wnosząca się nad światem?” Od sierpnia 2000 ten niewidzialny klasztor modlitwy o jedność staje się coraz bardziej widzialny!

Jak w praktyce wygląda modlitwa i praca na rzecz jedności w Net For God?

Aby pomóc w kształtowaniu się tej sieci modlitwy, aby móc się formować i uczyć dostrzegać dzieła Ducha Świętego w naszym świecie, w każdym miesiącu realizujemy półgodzinny film na wybrany temat. Ten sam film dla wszystkich jest tłumaczony na 24 języki, wysyłany do ponad 80 krajów i oglądany w około 700 „punktach” Net For God.
Członkowie tej sieci tworzą na całym świecie Międzynarodową Fraternię Ekumeniczną. Obecnie wokół każdego filmu gromadzi się ponad 20 000 osób, aby modlić się i pracować na rzecz pokoju i pojednania pomiędzy naszymi narodami i Kościołami.
W tłumaczeniu i nagraniu poszczególnych wersji językowych pomaga nam w każdym miesiącu od 80 do 100 osób .

W jaki sposób są prowadzone spotkania Net For God?

Ze względu na różnorodność kulturową i wyznaniową każde spotkanie Net For God przebiega inaczej w zależności od kraju czy regionu. Zawsze są to jednak spotkania otwarte dla wszystkich, mogące odbywać się czy to w czasie wieczora czy całego nawet dnia, mające trzy podstawowe założenia:

– Modlitwa. Spotkania rozpoczynają się i kończą modlitwą – czasem, w którym staramy się słuchać, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć, W każdym miesiącu proponujemy wszystkim członkom Międzynarodowej Fraterni, aby razem zmobilizować się w modlitwie w konkretnej intencji dotyczącej jedności Chrześcijan i pokoju na świecie. Jesteśmy przeświadczeni, że jak mówi Słowo Boże: jeśli zgodnie prosimy o coś, zostanie nam to dane przez Naszego Ojca. Wierzymy w to, co było intencją ojca Paul’a Couturier, w to, że nasza modlitwa może zmienić bieg wydarzeń!
– Formacja poprzez film. Jeśli spotkanie odbywa się wieczorem, radzimy Wam, aby po obejrzeniu filmu pozostać 3-4 minuty w ciszy, aby móc głębiej przyjąć jego przesłanie, aby w ciszy serca wstawiać się za pokój na świecie. Jeśli spotkanie odbywa się w ciągu dnia, ze względu na większą ilość czasu, można zatrzymać się na dłuższy czas ciszy i modlitwy osobistej.

– Dzielenie. Po obejrzeniu filmu i modlitwie, proponujemy Wam, aby zgromadzone osoby podzieliły się w małych grupach swoimi reakcjami i wrażeniami na temat filmu. Jest to czas, aby głębiej poznawać spotkane osoby, aby wspólnie pomagać sobie w pójściu za Chrystusem. Na wewnętrznej stronie okładki filmu za każdym razem podany jest skrót filmu oraz propozycja tematu do dzielenia w małych grupach. Jest to propozycja, którą należy dostosować do realiów danej grupy. Dzielenie nie powinno przerodzić się w dyskusję, ale być raczej miejscem, w którym możemy zawierzać się modlitwie innych, dzieląc sie tak swoim bogactwem jak i ubóstwem.

Spotkania Net For God są prowadzone na wiele sposobów. Niektórzy spotykają się, aby zjeść wspólnie posiłek przed lub po spotkaniu. W wielu miejscach, spotkania odbywają się w niedzielę – po mszy lub nabożeństwie osoby oglądają film, jedzą wspólnie obiad i pozostają razem, aby wspólnie modlić sie, dzielić i odpoczywać.

Ustalenie dat spotkań Net For God

Daty comiesięcznych spotkań należy ustalić na „po 20-ym” każdego miesiąca (pozwala to na realizację i wysłanie filmu). O ustalonych datach prosimy poinformować Sekretariat Net For God – [email protected]

W jaki sposób można otrzymać film?

Film można otrzymać:
– Pobierając go z internetu ze strony: http://www.netforgod.tv/………… Każdorazowo odpowiedzialni za Punkt Net For God otrzymują unikalny link do filmu. Film jest gotowy do zapisania na plycie DV-R , w formcie DVIX.
– Pocztą, na nośniku DVD (w systemie PAL lub NTSC).

Miejsce na Placu Mariackim, w którym narożnik kościoła św. Barbary z Ogrójcem zbliża się do fary Mariackiej, uchodzi za najbardziej malowniczy zakątek starego Krakowa.